Darbų saugos dokumentų rengimas

Greitai ir be papildomų rūpesčių užtikrinkite saugias darbo sąlygas savo darbuotojams. Pasinaudokite kvalifikuotų UAB JURGVITA specialistų paslaugomis ir maksimaliai susitelkite ties savo verslu – darbuotojų sauga ir sveikata pasirūpinsime mes!

Mūsų misija – įmonės vadovų ir jų paskirtų specialistų konsultavimas darbo saugos klausimais, darbų saugos dokumentų rengimas. Dokumentus rengiame pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius, darbų saugą reglamentuojančius teisės aktus, jų papildymų ir pakeitimų reikalavimus:

– darbų saugos instrukcijos (įvadinės ir darbo vietoje),

– priešgaisrinės saugos instrukcijos,

– pareiginiai nuostatai,

– darbo tvarkos taisyklės,

– privalomojo sveikatos tikrinimo grafikai ir kt.

JURGVITA darbų saugos dokumentų rengimas:

  • profesionalios konsultacijos,
  • tvarkinga darbuotojų saugos, sveikatos ir gaisrinės saugos privalomoji dokumentacija,
  • sutaupytas Jūsų laikas, kuris gali būti produktyviai išnaudotas tiesioginių pareigų vykdymui ir verslo sėkmei.

Taip pat teikiame dokumentų archyvavimo paslaugos.